Lucas Cranach – «reformasjonsmaleren»

Cranach, portrettert av Albrecht Dürer
Cranach, portrettert av Albrecht Dürer

Den tyske maleren Lucas Cranach (den eldre) (1472-1553) regnes blant renessansens betydeligste kunstnere. Mesteparten av sitt liv bodde han i Wittenberg, hvor han ble en nær venn av Martin Luther og laget en mengde portretter av ham og familien.

Cranach spilte en betydelig rolle for reformasjonens utbredelse. Fra boktrykkeriet han startet, utkom det i årenes løp mye viktig luthersk litteratur. Han illustrerte Luthers berømte oversettelse av Det nye testamente (1522) med en mengde tresnitt. Enten folk kunne lese eller ikke, ga Cranachs bilder verdifull hjelp til å forstå reformasjonens sentrale spørsmål.

Som hoffmaler hos kurfyrst Fredrik den Vise av Sachsen og hans etterfølgere, portretterte Cranach medlemmene av fyrstefamilien, laget tresnitt

Katharina von Bora, malt ca 1530.
Katharina von Bora, malt ca 1530.

og malerier fra jakt og turneringer, og mynter med fyrstens bilde. Han utsmykket kirker og kapeller, dekorerte rommene i de saksiske slottene, og designet klær for hoffet.

Cranach åpnet i 1523 hjemmet sitt for tolv rømte nonner, blant andre Katharina von Bora, og han var senere delaktig i å få Katharina gift med Luther. Kunstneren og hans kone Barbara var bryllupsvitner og blant de få tilstedeværende ved vielsen i juni 1525. Cranach og Luther sto også fadder for hverandres barn.

Luther fortalte om Cranach: ”Da Lucas Maler den eldre hadde fått sin hustru og bryllupsfesten var overstått, ønsket han alltid å være så mye som mulig i nærheten av sin brud.

”La de små barn komme til meg” (detalj) - henger i Larvik kirke.
”La de små barn komme til meg” (detalj) – henger i Larvik kirke.

En venn sa til ham: «Kjære deg, ikke hold på slik! Før det er gått et halvt år kommer du til å ha fått mer enn nok…”

Cranach var en mann av mange talenter, som han forvaltet godt. I tillegg til all virksomheten i det store kunstnerverkstedet like ved bytorget, hvor 10-12 unge svenner fikk undervisning og hjalp til med arbeidet, eide og drev Cranach Wittenbergs apotek, samt et vertshus i rådhuskjelleren. En tid drev han også bokhandel og vinutsalg. Han ble en av byens rikeste og mest respekterte menn, var i mange år byrådsmedlem og i flere perioder borgermester.

Christian II av Danmark - Norge, malt 1523.
Christian II av Danmark – Norge, malt ca. 1523.

Da den landflyktige kong Christian II av Danmark-Norge kom til Wittenberg i 1523 sammen med sin dronning Elisabeth, bodde de i Cranachs hus. (Den nyankomne Katharina von Bora bodde samme sted, og i gave fra kongeparet fikk hun en ring som senere antagelig ble hennes giftering.) Cranach malte det mest kjente portrettet av Christian II.

Lucas Cranach d.e. døde og ble begravet i byen Weimar. Han ble 81 år gammel.  Ett av hans fem barn ble selv en kjent maler, Lucas Cranach den yngre (1515-1586)

Et særdeles innholdsrikt billedarkiv: http://www.lucascranach.org/digitalarchive.php

Publisert av

Evan Luth

Tor Jakob Welde - evangelisk-luthersk pastor i Den Lutherske Bekjennelseskirke (LBK)