Levende interesse for Luther blant katolikker

En WELS-pastor forteller på Facebook om en bevegelse innenfor den romersk-katolske kirke som ønsker at pave Leo X’s ekskommunisering av Martin Luther for fem hundre år siden nå må oppheves og at reformatoren bør opphøyes til «kirkelærer» (Doctor Communis Ecclesiae, en svært høythengende tittel som gis meget sjelden). 

Pastoren var til stede på et symposium ved det katolske Marquette University i Milwaukee, Wisconsin, ledet av prof. Dr. Markus Wriedt fra Institutt for europeisk historie i Mainz, Tyskland. Dr. Wriedt fortalte at innenfor mange katolske ordener har man i årevis lest og studert Luthers skrifter, spesielt på grunn av deres verdi som oppbyggelseslitteratur. En nonne fra San Francisco reiste seg og fortalte at i huset der hun bor bytter de daglig på å lese høyt fra Luther, mens de andre nonnene spiser.

Dr. Wriedt konkluderte med at det katolske dogmet (fra 1871) om pavens ufeilbarlighet i lærespørsmål er til forvirring for mange. Er det slik å forstå at dette dogmet også gjelder alle pavene som levde før 1871? Uttalte Leo X seg i 1521 med pavelig ufeilbarlighet da han offisielt bannlyste Luther? Disse spørsmålene må behandles i Vatikanet før Luthers ekskommunisering eventuelt kan oppheves.

Publisert av

Evan Luth

Tor Jakob Welde - evangelisk-luthersk pastor i Den Lutherske Bekjennelseskirke (LBK)